Besplatno pretražite poslovne subjekte

Ovdje možete dobiti osnovne informacije o poslovnim subjektima.

INA, d.d.

INA, d.d., OIB 27759560625, MB 03586243 sukladno važećim odredbama Zakona o računovodstvu spada u skupinu velikih poduzetnika, a tip vlasništva je mješovito s pretežno privatnim kapitalom (više od 50%). Pretežita djelatnost subjekta je 1920 - Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda (C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA).

Broj zaposlenih prema satima rada u 2023. godini je 2.890, što je smanjenje od 3,83% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi u 2023. godini iznosili su € 3,87 mlrd., što je smanjenje od 16,83% u odnosu na prethodnu godinu. U 2023. godini poslovni subjekt ostvario je neto dobit od € 224,01 mil., što je smanjenje od 8,10% u odnosu na prethodnu godinu.

Pokazatelj uspješnosti poslovanja EBIT u 2023. godini iznosi € 294,06 mil., a u području djelatnosti € 2,44 mlrd. Pokazatelj uspješnosti poslovanja EBITDA u 2023. godini iznosi € 474,60 mil., a u području djelatnosti € 3,95 mlrd.

Poslovni subjekt nalazi se na 1. mjestu po ukupnom prihodu, na 2. mjestu po zaposlenicima i na 1. mjestu po dobiti razdoblja od ukupno 16.666 subjekta u području djelatnosti (C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA).

I. Osnovni podaci o subjektu

Naziv:
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Adresa:
Avenija Većeslava Holjevca 10, 10000 Zagreb
OIB:
27759560625
Matični broj:
03586243
Djelatnost:
1920 - Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
Veličina:
Veliki
Vlasništvo:
Mješovito s pretežno privatnim kapitalom (više od 50%)
Pravni oblik:
Dioničko društvo
Status:
Aktivan
Vrsta subjekta:
Poduzetnik
Temeljni kapital:
€ 1.200.000.000

II. Osnivači i članovi

-
-

III. Osobe ovlaštene za zastupanje

predsjednik uprave
Zsuzsanna Eva Ortutay
član uprave
Károly Hazuga
član uprave
Hrvoje Šimović
član uprave
Miroslav Skalicki
član uprave
Marin Zovko
član uprave
Zsombor Ádám Marton

IV. Dodatne informacije

Subjekt ima aktivne oglase javne nabave
Subjekt nema aktivne oglase sa e-Oglasne ploče Ministarstva pravosuđa
Subjekt ima aktivne koncesije
Subjekt ima isplate iz državnog proračuna u tekućoj godini

VI. Djelatnosti upisane u registar

11.1
Vađenje sirove nafte i zemnoga plina
11.2
Uslužne djel. u vezi s vađenjem nafte i plina
23.1
Proizvodnja proizvoda koksnih peći
24.14
Proizv. ostalih organskih osnovnih kemikalija
24.15
Proizv. kem. miner. gnojiva i dušič. spojeva
40.3
Opskrba parom i toplom vodom
41
Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
60.3
Cjevovodni transport
63.1
Prekrcaj tereta i skladištenje
67.13
Pomoćne djel. u financ. posredovanju, d. n.
71.32
Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevin.
71.33
Iznajm. ured. strojeva i opr., uklj. računala
72.1
Pružanje savjeta o računal. opr. (hardware-u)
72.2
Savjet. i pribav. programske opr.(software-a)
72.3
Obrada podataka
72.4
Izrada baze podataka
72.5
Održavanje uredskih strojeva i računala
74.15
Upravljanje holding-društvima
74.2
Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
74.3
Tehničko ispitivanje i analiza
74.4
Promidžba (reklama i propaganda)
74.82
Djelatnosti pakiranja
90
Uklanj. otpad. voda, odvoz smeća i sl. djel.
92.6
Sportske djelatnosti
92.7
Ostale rekreacijske djelatnosti
(*)
Pomorsko-tehničke i istraživačke usluge na moru i podmorju
(*)
Servisiranje vatrogasnih uređaja
(*)
Zastupanje inozemnih tvrtki
(*)
Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
(*)
Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju, razradi otkrivenih ležišta, izgradnji proizvodno-transportnih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza
(*)
Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
(*)
Ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
(*)
pribavljanje i ustupanje industrijskog vlasništva i znanja te iskustva know-how iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog plina, proizvodnja i prerada proizvoda iz zemnog plina te kemijskih i petrokemijskih proizvoda
(*)
Međunarodno otpremništvo
(*)
Skladištenje te lučke i aerodromske usluge
80.4
Obrazovanje odraslih i ostalo obrazov., d. n.
28.40
Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
35.11
Gradnja i popravak brodova
37
RECIKLAŽA
71.34
Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d. n.
74.7
Čišćenje svih vrsta objekata
74.84
Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
93.01
Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
(*)
Održavanje komunikacijske mreže
(*)
Tehničko ispitivanje i analiza sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom
(*)
Tehničko održavanje objekata
(*)
Proizvodnja i popravak rezervnih dijelova u naftnoj industriji
(*)
Tehnološko-kemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama, te ostalih spremnika u naftnoj i kemijskoj industriji
(*)
Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme
(*)
Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u izgradnji proizvodno-prijevoznih sustava, te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza
(*)
Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
(*)
Usluga pranja i podmazivanja vozila
(*)
Obavljanje tehničkih pregleda kod vlasnika radijske postaje za koju je izdana dozvola za postavljanje, radi izdavanja dozvole za tu radijsku postaju
(*)
Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.
28
PROIZVODNJA PROIZVODA OD METALA, OSIM STROJEVA I OPREME
29
PROIZVODNJA STROJEVA I UREĐAJA, D. N.
(*)
Stručni poslovi zaštite okoliša
(*)
Postupanje s otpadom - skupljanje, skladištenje i obrađivanje opasnog otpada
(*)
Kupnja i prodaja robe
(*)
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
(*)
Projektiranje posuda od metala za komprimirane i tekuće plinove i ostalih posuda pod tlakom u procesnoj naftnoj i kemijskoj industriji
(*)
Projektiranje nosivih i ostalih čeličnih konstrukcija
(*)
Popravak, obnavljanje i održavanje elektromotornih uređaja i instalacija uključujući elektromotorne uređaje i instalacije u ˝S˝ izvedbi
(*)
Usluge ispitivanja i izdavanja uvjerenja za uređaje za rad s povećanom opasnošću
(*)
Održavanje željezničkih tračnica
(*)
proizvodnja električne energije
(*)
prijenos električne energije
(*)
distribucija električne energije
(*)
opskrba električnom energijom
(*)
proizvodnja naftnih derivata
(*)
proizvodnja biogoriva
(*)
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
(*)
trgovina na veliko naftnim derivatima
(*)
trgovina na malo naftnim derivatima
(*)
skladištenje nafte i naftnih derivata
(*)
trgovanje, posredovanje i zastupnje na tržištu nafte i naftnih derivata
(*)
proizvodnja toplinske energije
(*)
distribucija toplinske energije
(*)
opskrba toplinskom energijom
(*)
transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina
(*)
izvođenje rudarskih istražnih radova
(*)
eksploatacija nafte i prirodnog plina
(*)
oplemenjivanje mineralnih sirovina
(*)
izrada rudarskih projekata
(*)
proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije
(*)
isporuka i prodaja plina iz vlastite proizvodnje
(*)
istraživanje i eksploatacija geotermalnih, mineralnih i podzemnih voda
(*)
proizvodnja i promet prirodnih mineralnih i drugih flaširanih voda
(*)
izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
(*)
izrada elaborata izmjene, označivanja i održavanje državne granice
(*)
izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
(*)
izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
(*)
izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
(*)
izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
(*)
izrada elaborata katastarske izmjere
(*)
izrada elaborata tehničke reambulacije
(*)
izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
(*)
izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
(*)
izrada elaborata za homogenizacija katastarskog plana
(*)
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
(*)
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
(*)
izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nakretnina
(*)
izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
(*)
tehničko vođenje katastra vodova
(*)
izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
(*)
izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
(*)
izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
(*)
izrada geodetskoga projekta
(*)
iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
(*)
izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
(*)
geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
(*)
praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
(*)
geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
(*)
izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
(*)
izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
(*)
stručni nadzor nad radovima izrade elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga
(*)
stručni nadzor nad radovima tehničkog vođenja katastra vodova
(*)
stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
(*)
stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
(*)
stručni nadzor nad radovima izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
(*)
stručni nadzor nad radovima izrade geodetskoga projekta
(*)
stručni nadzor nad radovima iskolčenja građevina i izradom elaborata iskočenja građevine
(*)
stručni nadzor nad radovima geodetskog praćenja građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
(*)
stručni nadzor nad radovima praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
(*)
stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
(*)
savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
(*)
umnožavanje snimljenih zapisa
(*)
postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
(*)
punjenje plinskih boca i spremnika
(*)
održavanje i popravak plinskih boca, spremnika i trošila
(*)
popravak plinskih instalacija
(*)
poduka iz rukovanja i transporta ukapljenim naftnim plinom
(*)
stručni poslovi zaštite od požara
(*)
djelatnost privatne zaštite
(*)
detektivska djelatnost
(*)
ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanje u radnom okolišu
(*)
provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
(*)
popravak i održavanje vatrogasnih aparata
(*)
obavljanje poslova provjere ispravnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija, kao i opseg provjere tih sustava
(*)
skupljanje otpada za potrebe drugih
(*)
prijevoz otpada za potrebe drugih
(*)
posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
(*)
skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada); odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
(*)
izvoz otpada
(*)
ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području RH
(*)
poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
(*)
poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
(*)
stručni poslovi zaštite od buke
(*)
stručni poslovi zaštite od ne-ionizirajućeg zračenja
(*)
proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
(*)
stručni poslovi zaštite okoliša
(*)
ispitivanje ispravnosti zaštitnih sustava, električni, gromobranskih i plinskih instalacija i kotlovnica
(*)
opskrba brodova i plovila pitkom vodom
(*)
istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
(*)
pružanje usluga informacijskog društva
(*)
organizacija savjetovanja, seminara i tečajeva
(*)
računalne i srodne djelatnosti
(*)
proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
(*)
djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
(*)
djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
(*)
djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
(*)
financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
(*)
otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring)
(*)
usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
(*)
posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
(*)
savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, posloven strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
(*)
grafički dizajn
(*)
grafičko oblikovanje i priprema
(*)
djelatnost nakladnika
(*)
distribucija tiska
(*)
djelatnost javnog informiranja
(*)
uređenje interijera
(*)
stručni poslovi prostornog uređenja
(*)
projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
(*)
nadzor nad gradnjom
(*)
pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
(*)
pripremanje i usluživanje pića i napitaka
(*)
pružanje usluga smještaja
(*)
pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
(*)
djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
(*)
djelatnost pružanja kolodvorskih usluga
(*)
prijevoz za vlastite potrebe
(*)
usluge u željezničkom prijevozu
(*)
kabotaža - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka
(*)
prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
(*)
međunarodni linijski pomorski promet
(*)
posredovanje u prometu nekretnina
(*)
poslovanje nekretninama
(*)
turističke usluge u nautičkom turizmu
(*)
turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
(*)
ostale turističke usluge
(*)
turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
(*)
izdavačka djelatnost
(*)
trgovina plinom
(*)
skladištenje plina
(*)
distribucija plina
(*)
opskrba plinom
(*)
trgovina električnom energijom
(*)
proizvodnja prirodnog plina
(*)
istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
(*)
izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja
(*)
građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
(*)
upravljanje željezničkom infrastrukturom
(*)
pružanje željezničkih usluga
(*)
djelatnost željezničkog prijevoza
(*)
privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
(*)
pomorski agencijski poslovi
(*)
djelatnost prijevoza opasnih tvari
(*)
administrativne djelatnosti
(*)
usluge prijepisa, umnožavanja, fotokopiranja, uvezivanja i plastificiranja
(*)
djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
(*)
univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
(*)
usluge s posebnom tarifom
(*)
iznajmljivanje motornih vozila: automobila, putničkih, teretnih i drugih vozila
(*)
istraživanje i razvoj iz područja geologije, kemije, biologije, geofizike, geodezije, rudarstva, nafte i tehnologije
(*)
provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
(*)
obavljanje stručnih poslova za izradu planskih dokumenta u području civilne zaštite
(*)
djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
(*)
snimanje iz zraka
(*)
transport nafte naftovodima
(*)
transport naftnih derivata produktovodima
(*)
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
(*)
transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
(*)
skladištenje ukapljenog naftnog plina
(*)
trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
(*)
trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
(*)
upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om
(*)
upravljanje terminalom za UPP
(*)
izrada dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
(*)
poslovi zaštite na radu
(*)
osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gađenje početnih požara
(*)
osposobljavanje za rad s zapaljivim tekućinama