Odaberite način registracije

Za besplatno korištenje PROMO PREMIUM PLUS paketa u trajanju od 7 dana ili kupovinu bilo kojeg drugog paketa, potrebno je odabrati način registracije.

natural person

Fizička osoba

Registrirajte se kao fizička osoba.

Registrirajte se
legal person

Pravna osoba

Registrirajte se kao pravna osoba.

Registrirajte se
cert

Digitalni certifikat

Registrirajte se Fina certifikatom.

Registrirajte se