Besplatno pretražite poslovne subjekte

Ovdje možete dobiti osnovne informacije o poslovnim subjektima.

BRODSKA POSAVINA d. d.

BRODSKA POSAVINA d. d., OIB 10430829428, MB 03656802 sukladno važećim odredbama Zakona o računovodstvu spada u skupinu srednjih poduzetnika, a tip vlasništva je privatno nakon pretvorbe. Pretežita djelatnost subjekta je 4291 - Gradnja vodnih građevina (F - GRAĐEVINARSTVO).

Broj zaposlenih prema satima rada u 2023. godini je 126, što je smanjenje od 5,97% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi u 2023. godini iznosili su € 12,54 mil., što je povećanje od 90,24% u odnosu na prethodnu godinu. U 2023. godini poslovni subjekt ostvario je neto dobit od € 897.212, što je povećanje od 158,35% u odnosu na prethodnu godinu.

Pokazatelj uspješnosti poslovanja EBIT u 2023. godini iznosi € 1,09 mil., a u području djelatnosti € 1,26 mlrd. Pokazatelj uspješnosti poslovanja EBITDA u 2023. godini iznosi € 1,62 mil., a u području djelatnosti € 1,86 mlrd.

Poslovni subjekt nalazi se na 152. mjestu po ukupnom prihodu, na 83. mjestu po zaposlenicima i na 186. mjestu po dobiti razdoblja od ukupno 22.227 subjekta u području djelatnosti (F - GRAĐEVINARSTVO).

BRODSKA POSAVINA d. d. - nominacija u djelatnosti "GRAĐEVINARSTVO" na dodjeli Zlatne bilance za 2016. godinu.

I. Osnovni podaci o subjektu

Naziv:
BRODSKA POSAVINA d. d. za vodnogospodarsku djelatnost
Adresa:
Šetalište Braće Radić 22, 35000 Slavonski Brod
OIB:
10430829428
Matični broj:
03656802
Djelatnost:
4291 - Gradnja vodnih građevina
Veličina:
Srednji
Vlasništvo:
Privatno nakon pretvorbe
Pravni oblik:
Dioničko društvo
Status:
Aktivan
Vrsta subjekta:
Poduzetnik
Temeljni kapital:
€ 1.777.726

II. Osnivači i članovi

-
-

III. Osobe ovlaštene za zastupanje

direktor
Ivan Ćosić

IV. Dodatne informacije

Subjekt nema aktivne oglase javne nabave
Subjekt nema aktivne oglase sa e-Oglasne ploče Ministarstva pravosuđa
Subjekt nema aktivne koncesije
Subjekt nema isplate iz državnog proračuna u tekućoj godini

V. Indirektno povezani subjekti

giu
tvrtka
tvrtka

VI. Djelatnosti upisane u registar

(*)
Projektiranje, uporaba i uklanjanje građevina
(*)
Građenje (izvođenje pripremnih radova, zemljanih radova, radova na izradi građevinskih konstrukcija, građevinsko-instalaterski radovi, građevinsko-završni radovi, ugradnja građevinskih proizvoda, ugradnja postrojenja i opreme i drugi radovi radi podizanja nove građevina, rekonstrukcije, adaptacije i održavanja)
(*)
Nadzor nad gradnjom
(*)
Upravljanje projektima gradnje
(*)
Gradnja vodnih građevina (regulacijske i zaštitne vodne građevine-nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i pripadajuće im građevine, crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice, slapišta, građevine za zaštitu od erozija i bujica i dr. građevine pripadajuće ovim građevinama)
(*)
Gradnja građevina za javnu vodoopskrbu, za javnu odvodnju, za melioracijsku odvodnju, za navodnjavanje, za proizvodnju električne energije, za unutarnju plovidbu - objekti sigurnosti plovidbe, lučke građevine
(*)
Gradnja brodova i drugih plovila i održavanje
(*)
Eksploatacija mineralnih sirovina (građevni kamen, šljunak, pijesak, glina)
(*)
Poslovi preventivne obrane od poplava te poslovi i mjere redovite i izvanredne obrane od poplava
(*)
Upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
(*)
Sprečavanje širenja i otklanjanje posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
(*)
Uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, osim vode za piće sukladno propisima o hrani
(*)
Ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
(*)
Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza tereta u domaćem i međunarodnom prometu
(*)
Prijevoz za vlastite potrebe
(*)
Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
(*)
Poslovi održavanja javnih cesta
(*)
Premještanje vozila
(*)
Osposobljavanje kandidata za vozače
(*)
Izgradnja aerodroma
(*)
Tehničko održavanje vodnih putova
(*)
Upravljanje lukom
(*)
Lučke djelatnosti (nautičke usluge, transportne usluge, špediterske usluge i lučka agentura ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području)
(*)
Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
(*)
Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
(*)
Izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označavanja i održavanja državne granice
(*)
Izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata
(*)
Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
(*)
Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
(*)
Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
(*)
Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
(*)
Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
(*)
Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
(*)
Iskolčenje građevina
(*)
Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
(*)
Geodetski radovi u komasacijama
(*)
Poslovi stručnog nadzora nad radovima navedenim pod toč. 31, 32, 34 i 35 ovog članka (radovi iz čl. 104. toč. 7., 8., 10. i 11. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)
(*)
Opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta
(*)
Skupljanje otpada za potrebe drugih
(*)
Prijevoz otpada za potrebe drugih
(*)
Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
(*)
Skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
(*)
Poljoprivredna djelatnost
(*)
Kupnja i prodaja robe
(*)
Pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem ili inozemnom tržištu
(*)
Zastupanje inozemnih tvrtki
(*)
Pružanje usluga smještaja
(*)
Gospodarenje lovištem i divljači
(*)
energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
(*)
provedba programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
(*)
neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
(*)
djelatnost izmjere dubina mora, rijeka i jezera
(*)
marinska geodezija
(*)
geodetska i druga snimanja objekata u priobalju, moru, na morskom dnu i podmorju
(*)
oceanologija
(*)
gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
(*)
djelatnosti gospodarskog ribolova na moru
(*)
djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama
(*)
proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
(*)
oplođivanje domaćih životinja
(*)
trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
(*)
integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
(*)
poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
(*)
gospodarenje šumama
(*)
pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
(*)
pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
(*)
djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mijenja
(*)
promidžba (reklama i propaganda)
(*)
sportska priprema
(*)
sportska rekreacija
(*)
sportska poduka
(*)
organiziranje sportskog natjecanja
(*)
vođenje sportskih natjecanja
(*)
upravljanje i održavanje sportskom građevinom
(*)
turističke usluge u nautičkom turizmu
(*)
turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
(*)
ostale turističke usluge
(*)
turističke usluge koje uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
(*)
organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
(*)
skladištenje robe
(*)
poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
(*)
čišćenje svih vrsta objekata
(*)
projektiranje okućnica, vrtova i parkova
(*)
uređivanje i održavanje okućnica, vrtova i parkova
(*)
postavljanje i održavanje sistema navodnjavanja (u vrtovima, parkovima, voćnjacima i dr.)
(*)
proizvodnja električne energije
(*)
prijenos električne energije
(*)
distribucija električne energije
(*)
organiziranje tržišta električne energije
(*)
opskrba električnom energijom
(*)
trgovina električnom energijom
(*)
proizvodnja plina
(*)
proizvodnja prirodnog plina
(*)
transport plina
(*)
skladištenje plina
(*)
upravljanje terminalom za UPP
(*)
distribucija plina
(*)
organiziranje tržišta plina
(*)
trgovina plinom
(*)
opskrba plinom
(*)
izvođenje instalacijskih radova za vodu, struju, plin, grijanje, hlađenje i sl.
(*)
prerada drva i proizvoda od drva
(*)
proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
(*)
oblikovanje i obrada kamena
(*)
proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
(*)
proizvodnja strojeva i uređaja
(*)
popravak i instaliranje strojeva i opreme
(*)
popravak motornih vozila i motocikala
(*)
poslovanje nekretninama
(*)
istraživanje i eksprerimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
(*)
savjetovanje u vezi s upravljanjem
(*)
pripremanje i usluživanje pića i napitaka
(*)
Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
(*)
Stručni geodetski poslovi za potrebe državne izmjere
(*)
Stručni geodetski poslovi za potrebe osnivanja katastra nekretnina
(*)
Stručni geodetski poslovi za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina
(*)
Stručni geodetski poslovi za potrebe katastra infrastrukture
(*)
Stručni geodetski poslovi za potrebe katastra zgrada