Besplatno pretražite poslovne subjekte

Ovdje možete dobiti osnovne informacije o poslovnim subjektima.

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

I. Osnovni podaci o subjektu

Naziv:
HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA
Adresa:
Radnička cesta 52, 10000 Zagreb
OIB:
90255354200
Matični broj:
02083043
Web:
-
Djelatnost:
9411 - Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca
Veličina:
-
Vlasništvo:
Nepoznato
Pravni oblik:
Druga osoba za koju je upis propisan zakonom
Status:
Aktivan
Vrsta subjekta:
Neprofitna organizacija
Temeljni kapital:
-

II. Osnivači i članovi

osnivač
Ministarstvo financija Republike Hrvatske

III. Osobe ovlaštene za zastupanje

zastupnik
Berislav Horvat

IV. Dodatne informacije

Subjekt nema aktivne oglase javne nabave
Subjekt nema aktivne oglase sa e-Oglasne ploče Ministarstva pravosuđa
Subjekt nema aktivne koncesije
Subjekt ima isplate iz državnog proračuna u tekućoj godini

VI. Djelatnosti upisane u registar

(*)
prevodi i objavljuje Međuanrodne revizijske standarde (International Standars on Auditing (ISAs) i daje mišljenje u vezi s njima;
(*)
prevodi i objavljuje Smjernice međunarodne revizijske prakse (International Auditing Practice Statements (IAPSs) i daje mišljenja u vezi s njima;
(*)
prevodi i objavljuje Međunarodne standarde za izražavanje uvjerenja (International Standards on Assurance Engagements (ISAE) i daje mišljenja u vezi s njima;
(*)
prevodi i objavljuje Međuanrodne standarde kontrole kvalitete (International Statndard on Quality Control (ICQC) i daje mišljenja u vezi s njima;
(*)
prevodi i objavljuje Međunarodne standarde za obavljanje uvida (International Standards on Review Engagements (ISREs) i daje mišljenja u vezi s njima;
(*)
prevodi i objavljuje Međuanrodne standarde za povezane usluge (International Standards on Related Services (ISRSs) i daje mišljenjea u vezi s njima;
(*)
prevodi i objavljuje odnosno donosi Etički kodeks;
(*)
utvrđuje jedinstvena stajališta i objavljuje tumačenja u vezi s primjenom propisa o reviziji;
(*)
daje stručna mišljenja i obrazloženja članovima Komore i trećim osobama na njihov zahtjev;
(*)
donosi programe, te organizira i provodi stručno osposobljavanje ovlaštenih revizora te stalno stručno usavršavanje;
(*)
utvrđuje širi program obrazovanja za osobe koje nemaju visoko stručno obrazovanje ekonomske struke, a žele steći certifikat ovlaštenog revizora;
(*)
organizira i provodi ispite za stjecanje znanja ovlaštenog revizora;
(*)
izdaje certifikat ovlaštenog revizora;
(*)
propisuje uvjete i provodi nostrifikaciju stranih isprava - certifikata ovlaštenih revizora;
(*)
vodi registre ovlaštenih revizora, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i revizorskih društava;
(*)
daje prethodnu dozvolu za upis osnivanja revizorskih društava u sudski registar i upis promjena u vezi s tim društvima u sudski registar;
(*)
odlučuje o zahtjevu za osnivanje zajedničkog revizorskog ureda;
(*)
izdaje i oduzima dozvolu za rad revizorskom društvu, zajedničkom revizorskom uredu i samostalnom revizoru;
(*)
utvrđuje naknadu koju plaćaju kandidati za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora za provedbu stručnog obrazovanja i polaganje ispita za ovlaštenog revizora;
(*)
utvrđuje naknadu za organiziranje i provedbu postupka nostrifikacije isprave;
(*)
utvrđuje iznos pretplate za glasilo Komore;
(*)
utvrđuje naknade kojima se ostvaruju drugi prihodi;
(*)
objavljuje u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore opće akte i druge dokumente koje donosi u skladu sa Statutom;
(*)
objavljuje u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore:Registar samostalnih revizora,zajedničkih revizorskih ureda i revizorskih društava odnosno ovlaštenih revizora,podatke o članovima uprave i članovima odnosno dioničarima revizorskih društava;
(*)
vodi stegovne postupke;
(*)
prati provedbu propisa, predlaže izmjenu propisa i sudjeluje u postupku donošenja ili izmjene propisa;
(*)
poduzima mjere u slučaju kada primi od predstavnika pravne osobe kod koje se obavlja revizija ili revizorskog društva odnosno samostalnog revizora, obavijest o neopravdanom raskidu ugovora;
(*)
poduzima mjere u slučaju kada primi obavijest da pravna osoba onemogućava obavljanje revizije u skladu s odredbama čl. 14. st. 1. do 3. Zakona o reviziji;
(*)
prati i proučava odnose i pojave koji su od interesa za uređenje, položaj i rad te unapređenje revizorske struke i djelatnosti;
(*)
promiče materijalne, strukovne i druge interese revizorske struke;
(*)
brine o ugledu revizijske profesije;
(*)
uspostavlja i razvija suradnju s drugim revizorskim komorama i međunarodnim organizacijama revizora, te domaćim i stranim organizacijama računovodstva i drugima srodnim organizacijama;
(*)
donosi godišnji plan provjere kvalitete rada, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije
(*)
utvrđuje program revizorskih ispita, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije
(*)
utvrđuje program provjere poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske stranih državljana koji podnose zahtjeve za nastrifikaciju isprave, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije
(*)
utvrđuje stopu doprinosa i članarine, te druge prihode uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije
(*)
objavljuje u Narodnim novinama: Statut, Međunarodne revizijske standarde, odluku o stopi doprinosa i članarini
(*)
objavljuje jednom godišnje u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore sveukupne rezultate provjere kvalitete rada, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije
(*)
utvrđuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije
(*)
nadzire rad i provjera kvalitetu rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, prema potrebi vodi stegovne postupke te poduzima potrebne mjere da se utvrđene nepravilnosti uklone i sankcioniraju, o čemu svakih šest mjeseci obavještava odbor za javni nadzor revizije
(*)
određuje oblik i sadržaj radne dokumentacije i način njezina pregleda posebnim pravilnicimam uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije
(*)
donosi financijski plan, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije
(*)
surađuje i pruža pomoć Odboru za javni nadzor revizije u njegovim ovlastima te razmjenjuje informacije i surađuje u nadzornim radnjama koje se odnose na obavljanje revizije u skladu sa odredbama Zakona o reviziji