Centar za socijalnu skrb Split

I.Osnovni podaci o subjektu

Naziv:
Centar za socijalnu skrb Split
Adresa:
Gundulićeva 25, 21000 Split
OIB:
50704222350
Matični broj:
02882752
Web:
-
Djelatnost:
8899 - Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
Veličina:
-
Vlasništvo:
Nepoznato
Pravni oblik:
Državni proračun i korisnici državnog proračuna
Status:
Aktivan
Vrsta subjekta:
Proračunski korisnik
Temeljni kapital:
-

II.Osnivači i članovi

osnivač ustanove

III.Osobe ovlaštene za zastupanje

ravnatelj
Milena Drlje
zastupnik podružnice
Anamarija Kunac
zastupnik podružnice
Janja Granić
osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Jelena Martinović
osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Ivanka Ujević
osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Katarina Vukušić

IV.Dodatne informacije

Subjekt ima aktivne oglase javne nabave
Subjekt nema aktivne oglase sa e-Oglasne ploče Ministarstva pravosuđa
Subjekt nema aktivne koncesije
Subjekt nema isplate iz državnog proračuna u tekućoj godini

V.Djelatnosti upisane u registar

(*)
na temelju javnih ovlasti:
(*)
provodi izvršenja rješenja
(*)
vodi propisane očevidnike
(*)
izdaje uvjerenja i druge potvrde
(*)
daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
(*)
sudjeluje kao stranka ili umješać pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
(*)
izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
(*)
osim javnih ovlasti obavlja i druge stručne poslove:
(*)
potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih osobnih problema
(*)
obavlja stručno-analitičke poslove
(*)
potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
(*)
sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima
(*)
predlaže mjere unapređenja socijalne plitike
(*)
predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti o području socijalne skrbi na lokalnoj razini
(*)
osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
(*)
prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unapređenje postojećih i uvođenje novih standarda
(*)
koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
(*)
organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika pružatelja socijalnih usluga
(*)
provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
(*)
rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovog Zakona i posebnih propisa
(*)
daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
(*)
provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
(*)
provodi posredovanje u postupku razvoda braka
(*)
na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružanja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati pomoć u kući
(*)
na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje
(*)
odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
(*)
odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
(*)
vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
(*)
provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja
(*)
sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice regionalne samouprave
(*)
procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga
(*)
provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
(*)
obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, posebnim propisima i Statutom
(*)
savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
(*)
razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
(*)
razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
(*)
organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja
(*)
obiteljsku medijaciju
(*)
poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
(*)
poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti

Korisnici su također gledali